บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก Packaging ผลิตและจำหน่ายโดย L.P.Global Partpack Co., Ltd.
logo บรรจุภัณฑ์
L.P.Global Partpack Co., Ltd. : บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพ รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
About Us Our Products Promotion Gallery Contact Us
ติดต่อบริษัท : โทร 095-5296175, 086-6223845, 098-5523235, 034-442635
อีเมล์ : saran.kraiarb@gmail.com, lpglobal.partpack@gmail.com, Chonlada.lppartpack@gmail.com
line id : lp6175 หรือ line id : lp2553
Bootstrap Slider
ติดต่อบริษัท : โทร 095-5296175, 098-5523235, 034-442635, 086-6223845
อีเมล์ : saran.kraiarb@gmail.com, lpglobal.partpack@gmail.com, Chonlada.lppartpack@gmail.com
line id : lp6175 หรือ line id : lp255344 หรือ line id : lp2553
บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด
L.P.Global Partpack Co., Ltd.

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก Packaging รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความสวยงามทันสมัย

รูปแบบการพิมพ์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสม

ผลงานล่าสุด ได้รับการการันตีจากลูกค้าผู้ผลิตซอสใฮน์ มะเขือเทศ ซอสพริก ด้วยการได้รับรางวัล
"ผลิตสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมปี 2016"เชิญรับชมวิดิโอบรรยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยคุณศรัณย์ ผู้บริหารบริษัท
   

   


เราใส่ใจในการปรับปรุงและพัฒนาในทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อให้สินค้าของเรามีความคงทน สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งยังสามารถพิมพ์เครื่องหมายการค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกและ Packaging ได้ทุกชนิด

   

   


ด้วยมาตรฐานในกระบวนการผลิตและความเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเสมอมา ทำให้ บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้าในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยบริษัทยังคงยึดมั่นในการรักษามาตรฐานเดิมตลอดมา

"บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด"
"ยินดีให้บริการด้วยความเอาใจใส่"

   

   ผลิตภัณฑ์ของเรา : Our Products


Foods Packaging

Fresh Foods Packaging

Angriculture Packaging

PVC Shrink & OPP Labels

Pet Care Packaging

Laminate and Vacuum Copy

STAND-UP POUCH

RETORT-POUNCH

Easy Peel

Blow film Plastic Products

Other Products

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีดำ) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีฟ้า) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีทอง) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเขียว) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีชมพู) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีม่วง) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีแดง) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเงิน) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีขาว) 8.5×13ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีดำ) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีฟ้า) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีทอง) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเขียว) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีชมพู) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีม่วง) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีแดง) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเงิน) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีขาว) 11×16ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีดำ) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีฟ้า) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีทอง) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเขียว) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีชมพู) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีม่วง) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีแดง) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเงิน) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีขาว) 14×20ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีดำ) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีฟ้า) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีทอง) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเขียว) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีชมพู) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีม่วง) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีแดง) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเงิน) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีขาว) 16×24ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีดำ) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีฟ้า) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีทอง) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเขียว) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีชมพู) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีม่วง) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีแดง) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีเงิน) 18×26ซม.
ถุงซิปล็อค ถุงฟอยด์ หน้าต่างวงรี ตั้งได้ (สีขาว) 18×26ซม.
ถุงคุกกี้ ซีล 3 ด้าน ลายขวดโหล 7×10ซม.
ถุงคุกกี้ ซีล 3 ด้าน ลายขวดโหล 10×13.5ซม.
ถุงคุกกี้ ซีลกลาง ขยายข้าง ลายขวดโหล 7×15ซม.
» Contact «

  034-442635, 098-5523235
  095-5296175, 086-6223845
  saran.kraiarb@gmail.com
  lpglobal.partpack@gmail.com
  Chonlada.lppartpack@gmail.com
  line id : lp6175
  line id : lp2553
  facebook.com/lpglobalpartpack
QR CODE FOR ID LINE
About Us Our Products Promotion Gallery Contact Us
©Copy Right by L.P.Global Partpack Co., Ltd.
L.P.Global Partpack Co., Ltd. 99/39-41 M.6 Setthakit Rd., T.Thasai, Muang, Samutsakorn 74000
Tel. 034-442634-5, Direct phone 086-6223845, Mobile 095-5296175, 098-5523235 Fax. 034-115808
E-mail : saran.kraiarb@gmail.com, lpglobal.partpack@gmail.com, Chonlada.lppartpack@gmail.com
บริษัท แอล.พี. โกลบอล พลาสแพค จำกัด 99/39-41 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-442634-5, สายตรง 086-6223845 , มือถือ 095-5296175, 098-5523235 แฟกซ์ 034-115808
อีเมล์ saran.kraiarb@gmail.com, lpglobal.partpack@gmail.com